Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Skräddarsytt för varje arbetsplats

Hur såg den senaste medarbetarenkäten ut? Hur mår ni på jobbet? Ska ni slås samman eller organiseras om?
Vi går igenom arbetslyckas olika delar för att öka effektiviteten, minska stressen, hantera konflikter, hitta motivationen ochhantera och härskartekniker. Vi bygger på med teambuildingövningar för att stärka gruppen som helhet. Utformningen sker i dialog med kunden för att möta aktuella behov. Vissa delar kan tas bort och andra ges större utrymme.
 
Detta upplägg har uppskattats av kunder som vill ändra kulturen på en arbetsplats, av kunder som vill belöna en grupp som presterat bra under året och även för att bygga helt nya konstellationer som ledningen vill ska vara hållbara från början.
 
Vi ger dig och din personal en psykosocial skyddsutrustning.

Arbetsgivarens ansvar för denpsykosociala arbetsmiljön är uttalat men vagt i arbetsmiljölagen. Ett sätt att göra detta är att öka kunskapen hos personalen inom följande områden: stresshantering, motivation, konflikthantering, hur vi motverkar diskriminering och härskartekniker och dessutom ge dem metoder för ökad personlig effektivitet.
 
Vi har olika expertområden och kunder köper både delar och hela paket helt beroende på behov. Vår bredd genom att vi har olika expertisområde gör att vi har både enskilda samtal och stora shower för all personal men med en röd tråd genom hela arbetet då vi kan varandras områden väl men låter bäst skickade person utföra arbetet.