Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Utbud

Arbetslycka erbjuder:

Föreläsningar, kurser och coaching för grupper och individer.

Vi hjälper dig att:

  • öka effektiviteten
  • minska stressen
  • hantera konflikterna
  • hitta motivationen
  • hantera diskriminering och härskartekniker

Skräddarsytt för varje arbetsplats

Hur såg den senaste medarbetarenkäten ut? Hur mår ni på jobbet? Ska ni slås samman eller organiseras om?

Följande ingår:

  • öka effektiviteten
  • minska stress
  • hantera konflikter
  • hitta motivationen
  • hantera diskriminering och härskartekniker

Vi bygger också på med teambuildingövningar för att stärka gruppen som helhet.
Detta upplägg har uppskattats av kunder som vi ändra kulturen på en arbetsplats, av kunder som vill belöna en grupp som presterat bra under samt för att bygga helt nya konstellationer som ledningen vill ska vara hållbara från början.

Läs mer

Inspirationsföreläsningar – en psykosocial skyddsutrustning

För hela företag och konferenser. Föreläsningarna hålls av Charlotte Signahl och/eller Tamara Maskovic. Formatet anpassar vi till era förutsättningar. Publiken får med sig grundkunskap om vad som egentligen orsakar stress, vad som ger motivation, en bild av vem jag själv är i konflikter och hur jag kan utvecklas från rädd till konstruktiv. Vilka knep använder sig de allra effektivaste människorna av och kan några av dem passa mig?

Läs mer

Öppna kurser för dig och din arbetslycka - ett koncept från stress till flow

Är du på väg ut mot nya utmaningar i arbetslivet? Är du på väg tillbaka till arbetet efter sjukskrivning och vill rusta dig för framgång? Du skaffar dig ett skydd – jämför med impregnering - mot det som drabbar dig i arbetet som kan skapa stress, konflikt, ineffektivitet och låg motivation. Du skaffar dig redskap för att hitta dina värderingar och mål för en äkta, medveten motivation.

Läs mer