Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Samarbetspartners

Medlingscentrum

Medlingscentrum arbetar på två ben. Deras konsultverksamhet hanterar effektivt arbetsplatskonflikter mellan individer och i grupper. De stödjer chefer och anställda i att hantera konflikter och att skapa en
stimulerande arbetsmiljö.

Hjärtat i verksamheter är deras utbildningsverksamhet. De erbjuder chefer och HR tidsbesparande verktyg som gör att medarbetare fokuserar på sinar arbetsuppgifter.
De erbjuder skolpersonal ett gemensamt arbetssätt för konflikthantering som gör att
elever fokuserar på sina studieresultat. Medlingscentrum arbetar med längre
utbildningar och kortare inspirationsföreläsningar.

www.medlingscentrum.se

Metodbanken

Metodbankens samling hittar du verktygen för att leda arbetsmötet mer kreativt. Du kan tanka inspiration för personlig utveckling och hitta metoder för att arbeta effektivt utan stress. Du kan botanisera bland en gedigen samling av tänkvärda citat och berättelser.

Du får tips vad du ska tänka på när du arrangerar en konferens, utbildning eller teambuilding. Här finns handfasta råd i hur du leder en effektiv workshop.

Metodbanken tar uppdrag inom utbildning, personlig utveckling, möten och workshopsledning, teamutveckling, personlig effektivitet, organisationsutveckling mm. Metodbanken kan vara bollplank i planeringen av konferenser och utbildningar. För att utveckla kreativa möten och skapa dialog kan Metodbanken anpassa och ta fram metoder för alla typer av evenemang och behov. 

www.metodbanken.se

Normact

Normact är ett företag som arbetar med jämställdhets-, mångfalds-, och likabehandlingsuppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor. Uppdragen är olika i ”längd och bredd”. Konkret innebär det att vissa uppdrag är korta och andra längre. Att innehållet ibland handlar om jämställdhet och andra gånger om mångfald och/eller likabehandling. En normkritisk utgångspunkt är given för Normact i alla uppdrag eftersom detta banar väg för hållbar jämställdhet, mångfald och likabehandling. De flesta av Normacts uppdrag tas fram utifrån uppdragsgivarens sammanhang och behov. Den övriga delen av uppdragen utgår från de utbildningskoncept som Normact arbetar med, exempelvis Machofabriken och JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap).

www.normact.se