Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Vi som jobbar med arbetslycka

Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en föreläsare som kan inspirera och är en av dem som håller arbetslyckas öppna föreläsningar. I arbetslyckas kurser är Charlottes ämne motivation - vad det är och hur själva kan skapa en medveten motivation som gör oss gladare i vardagen.

Charlotte driver sedan 2006 utbildningsföretaget Signahl AB. Signahl AB arbetar i huvudsak med föreläsningar och utbildningar inom diskriminerings- och mångfaldsfrågor, motivation och stresshantering. Lotta brukar också moderera och facilitera debatter och konferenser.


 Laila Araya

Laila Araya är en av arbetslyckas experter på konflikthantering. Laila driver sedan 2009 Medlingscentrum tillsammans med Tamara som erbjuder utbildning och tjänster inom konflikthantering och medling inom privat och offentlig sektor.

Laila har tidigare utvecklat en rad framgångsrika verksamheter för brottsutsatta och gärningspersoner och utvecklat olika metodmaterial för konflikthantering och utbildat personal både i Sverige och i Latinamerika.


Marie Westling

Marie Westling är arbetslyckas utbildare inom området personlig effektivitet. Marie är även en kreativ workshopsledare med en stor verktygslåda av metoder för att leda möten, stödja grupper och utveckling.

Maries bakgrund: HR-arbete med kompetens- och organisationsutveckling samt studier av beteendevetenskap och pedagogik. Marie arbetar även i det egna företaget Metodbanken som bland annat sedan 2011 driver websajten Metodbanken där du fritt kan botanisera bland mängder av verktyg och metoder för möten, utveckling och utbildning.


Pernilla B. Lovén

Pernilla B. Lovén är gruppledare i utbildningskonceptet ACT (Acceptance Commitment Training) som handlar om att hantera stress och främja hälsa i arbetslivet. I arbetslycka håller Pernilla ACT-kurser som ger individer möjligheter att hantera sin upplevda stress och främja sin egen hälsa. Pernillas akademiska bakgrund är genusvetenskap och sociologi.

Pernilla driver Normact tillsammans med Malin Bonin, där de erbjuder konsulttjänster inom områdena jämställdhet och mångfald i privat, offentlig och ideell sektor.


Tamara Maskovic

Tamara Maskovic är en av arbetslyckas experter på konflikthantering. Tamara håller i utbildning med värme, humor och stor professionalism. Tamara driver sedan 2009 Medlingscentrum tillsammans med Laila som erbjuder utbildning och tjänster inom konflikthantering och medling inom privat och offentlig sektor.

Tamara har tidigare arbetat internationellt med konflikter på Balkan och i södra Afrika samt är internationellt ackrediterad medlare vid CEDR, London (Center for Effective Dispute Resolution).