Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Lär dig hitta roten till konflikten

Motsättningar som plötsligt blossar upp och som förpestar en hel avdelning berör alla men är oftast en angelägenhet för ett fåtal. Tamara Maskovic, professionell medlare med stor erfarenhet av att lösa låsta relationer berättar om vikten att spåra ursprunget till konflikthärden.

Ibland sprider sig motsättningar inom en hel avdelning, trots att endast ett fåtal är berörda.     HR funktionen kan genom att utveckla sin kompetens inom konflikthantering spåra ursprunget till konflikthärden och stödja chefen i den medling som krävs för att återställa arbetsron.

Det är inte ovanligt att jag blir uppringd när konflikter gått över styr så pass mycket att hela arbetsgruppen är inblandad. Chefen står helt handfallen och attackerad av sin grupp, som kräver omedelbara åtgärder! Energin och arbetslusten är som bortblåst och effektiviteten dalar betydligt. Såväl chefen som medarbetarna är övertygade om att hela gruppen är inblandad i den infekterade situationen och att alla kollektivt behöver vara involverade i att lösa problemet. Självklart kan så vara fallet, men ofta kommer jag snabbt till insikt om att huvudkonflikten endast berör några få. Resten agerar megafoner och svansar till de inblandade.
Mitt och kollegans senaste uppdrag av denna art var i en verksamhet med över 200 anställda.  Enligt chefen var nio personer klart inblandade.

Vår uppgift bestod i att gå in som medlare och hade förutsett ett behov av en stor gruppmedling. Men efter individuella samtal att med alla berörda insåg vi att huvudkonflikten faktiskt bara omfattade tre personer. Medarbetaren,  som av chefen utpekats som den viktigaste parten i konflikten, visade sig vara en röststark megafon med uttalade krav på omedelbara åtgärder, men utan egentlig del i den hätska konflikten. Att hon hade en hel del åsikter om den var uppenbart men det är en annan sak.

Vårt uppdrag slutade med att vi genomförde två medlingar med berörda parter som fick möta varandra tillsammans med oss. Den överenskommelse som parterna enades om i respektive medling kommunicerades i valda stycken ut till de övriga på avdelningen. Resten av de meningsutbyten som ägt rum fick stanna hos parterna själva. Därefter stillades oron på hela avdelningen. Då den uppslitande konflikten hanterats på ett grundligt och professionellt sett tystade megafonerna och de svansande medarbetarna behövde inte längre ta ställning. Så småningom började samarbetarna flöda mer smärtfritt igen och verksamheten började förnya sin energi.  Fokus lades återigen på arbetsuppgifterna med ökad produktivitet som resultat.

Den absoluta hårdvaran i en verksamhet är att de interna samarbetena fungerar väl.  Om inte, dämpas takten i verksamheten och möjligheten att nå de uppsatta målen försvåras. Energin och lusten att vilja lyckas försvinner i organisationen.  Som chef och för HR funktionen är det ytters viktigt att snabbt kunna hitta kärnan till konflikten och öka sin kunskap om hur professionell medling fungerar.

Lär dig bli en bra medlare för att snabbt kunna hantera uppblossande konflikter på din arbetsplats!

Tamara Maskovic, MedlingCentrum
Personal & Ledarskap nov-12