Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Chefer behöver verktyg för att stävja konflikter

Hr funktionen måste ge chefer verktyg när motsättningar uppstår, skriver medlaren Tamara Maskovic.

En fantastisk verksamhetschef med tydliga visioner och mål och som delegerat ansvar
och befogenheter till sina medarbetare håller successivt på att gå sönder. En pressad arbetssituation gör att hon inte har tid att kommunicera med sina medarbetare på deras villkor. Under ett år nöts samarbetet mellan chefen och en medarbetare ner till skoskaften.

Tänk dig en liten, stolt kvinna och chef och en stor, manlig medarbetare med hög röststyrka. Den fysiska skillnaden gör det nästan svårt att tro att hans rädsla för henne är så stor att det tar åtskilliga möten att få in honom i samma rum som henne. Han vill inte mötas – utan se henne bestraffas. Hans position är ny och arbetsbeskrivningen otydlig. Självförtroendet dalar och chefens respons är ”Du behöver ta egna initiativ”. Med tiden ökar stressen och företagshälsan konstaterar en begynnande utbrändhet. Han upplever att ännu fler otydliga uppgifter läggs på honom, trots uppenbara hälsoproblem. När han inte presterar tas uppgiften ifrån honom och han undermineras. Chefen slutar heja, familjen börjar påverkas och sjukskrivningen är ett faktum.

Hon är en garvad chef och verksamhetsutvecklare som jobbar i en otydlig stuktur. Hon ser att tydliga tjänstebeskrivningar behövs och att ledningsgruppen behöver handledning för att samspela bättre .De högre instanserna är sega och det krävs lång tid för att driva igenom förbättringar. Detta påverkar förstås hennes ledarskap. Arbetsmängden gör att hon heller inte hinner stanna upp och lyssna in medarbetarna.

Till slut spiller motsättningen mellan chefen och medarbetaren över på de andra i gruppen. Alla är medvetna om situationen och de flesta har en åsikt. När sjukskrivningen är ett faktum kallas jag och min kollega in som medlare. Medarbetaren har inget intresse av att reda ut
och gå vidare. Att sätta sig i samma rum med chefen är som att säga att allt som hänt innan var okej bara de hittar en väg framåt. En förståelig känsla. I vårt samhälle nås upprättelse ofta via sanktioner. Detta innebär i sin tur en mycket ytlig förbättring av ens grundläggande välmående, möjlighet till försoning och framtida samarbete. Chefen å andra sidan är
mycket villig att mötas, men har lite insikt om hur hennes beteende påverkat medarbetaren.

Detta är den tuffaste medling jag någonsin har hållit. Båda var så rädda, hårda och kränkta. Men när mötet blev av och missförstånd kunde börja redas ut, när man fick lyssna in den andra sidans perspektiv och ta ansvar för sitt, skedde den magiska vändningen.

 Nu är konflikten avslutad och fokus ligger på arbetet i stället för det dåliga samarbetet. Sjukskrivningen är över och en tydlig handlingsplan har upprättats mellan parterna. Grundläggande för ett bra ledarskap är att kunna leda sina medarbetare så att de håller en så hög effektivitet som möjligt.

Medarbetarnas förmåga till samarbete och god prestation är oumbärlig för att nå verksamhetens mål. Som HR-specialist är du ett ovärderligt stöd för chefer i din verksamhet.
Lär dig medla!

Tamara Maskovic;
Krönika i Personal & Ledarskap, nr 9 2012