Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Stresshantering

När vi uppfattar att våra resurser inte räcker till upplever vi stress. Stress i sig är inte farligt utan det är bristen på återhämtning som är farligt. Vad är stress och hur påverkar den dig? Hur kan du med enkla verktyg minska den? Vi visar på möjligheter till förändring genom metoder baserat på Acceptance Commitment Training (ACT). Genom konkreta verktyg kan du minska den stressande tillvarons negativa påverkan på din livskvalitet. Hur hanterar du stress? Hur främjar du hälsan i (arbets)livet?

Vi ger våra deltagare enkla verktyg för att minska stressen i vardagen. Forskning visar att de är mycket effektiva, trots eller kanske tack vare sin enkelhet. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.
 
Vi tränar på att på att:

  1. ändra sitt förhållningssätt till sin stress
  2. hantera sin stress
  3. identifiera de saker i livet som är allra viktigast för en själv
  4. att faktiskt ta steg i linje med de saker en själv tycker är viktigt

Vi arbetar utifrån följande frågor:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad behöver vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv bestå av?
  • Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.