Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Personlig effektivitet

En del av arbetslyckan är att känna sig effektiv, att vid arbetsdagens slut vara nöjd med det man gjort under dagen.

Personlig effektivitet kan definieras som att nå största möjliga resultat med minsta möjliga ansträngning.

För att nå personlig effektivitet behöver du kunna prioritera bland dina aktiviteter så att du lägger din tid på de saker som tar dig närmare ditt mål.
Du behöver också kunna planera dvs tänka efter före hur och när du ska avsätta tid för det du vill göra.

För det här behöver du ha självkännedom så att du kan välja rätt verktyg, tankesätt, metoder, rutiner och handlingar – det som passar dig och gör dig personligt effektiv.

Vad behöver du för att vara effektiv och känna arbetslycka?

Vilka tidstjuvar smyger omkring och hindrar dig från att vara effektiv?