Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Konflikthantering

”En konflikt är en interaktion mellan minst två personer där minst en person upplever sina behov/önskemål för betydelsefulla för att släppas och uppfattar dem blockerade av den andre.” Källa: Medlingscentrum

”Vi möts dagligen av konflikter. Men de flesta är rädda för konflikter i onödan. Det känns laddat och någonting jobbigt som man gärna undviker.

Vi måste relatera till människor som vi inte förstår och känner oss ibland överkörda. Olösta lägen kan gå snabbt utför och plötsligt känner man sig inte sedd.

För att inte tala om den tid och energi som vi ödslar på situationen istället för livet, jobbet och familjen. Dolda energitjuvar som inte syns på pappret men som dränerar våra liv.

Men så här långt ska det inte behöva gå.

Vi gör dig samarbetsskicklig och du får verktyg för smart konflikthantering. Du lär dig se vem du själv är i konflikt och vad du bär med dig som triggar dig i möten med andra. Vi ger dig också en strategi för att veta vilken boll du ska springa på och vilken du kan parkera. Vill du också veta hur du bäst kan hantera små och stora motsättning, privat och på arbetet, så visar vi en smart modell för hur du går från motstånd till samarbete. ”

Nio tips för effektiv konflikthantering

1) Lyssna med stora öron på varandra
En diskussion behöver inte vara en konflikt. Det är sunt och spännande att ha olika åsikter.

2) Hitta de små trassligheterna
Ha regelbundna samtal med dina medarbetare, deltagare, vänner och andra. Våga fråga, finna och tidigt fånga upp trasselsuddarna.

3) Fly inte - ta hand om konflikten när den är liten
En vanlig reaktion hos människor vid konflikt är att dra sig undan. Kom ihåg att en liten konflikt är lättare att ta hand om än en stor, precis som ett skavsår.

4) Laga relationen
Kom ihåg att en konflikt är en skada i relationen mellan människor, den går ofta att laga. Fokusera på alla parter i konflikten. Alla är lika viktiga.

5) Ta time out
Be parterna att ta time out för möjlighet att lugna sig lite. I en konflikt har känslorna förmåga att ta över, faktiskt ända upp till 90 procent. Resten handlar om sakfrågan. Ha det i åtanke.

6) Hitta missförstånd
Ta reda på vad konflikten egentligen handlar om finns det något under ytan? Många konflikter kan i grunden vara missförstånd eller följden av olika outtalade förväntningar.

7) Äg din egen konflikt
Alla har rätt till sina egna konflikter! Det är viktigt att inte gå in i andras konflikter och ta över, men du kan underlätta genom att se till att de får stöd i att hantera situationen.

8) Alla har ordet
Låt varje deltagare i konflikten sätta ord på händelsen utifrån tanke, känsla och handling.

9) Medla
Använd en tredje part en opartisk medlare som hjälp att hantera konflikten. Medlarens funktion är att skapa dialog, inte försvar. Utbilda gärna medlare inom er verksamhet.