Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Impregnering mot diskriminering

Att känna att vi hör till och blir lyssnade på, att vår kompetens tas tillvara och att vi alla har samma rättigheter och möjligheter att göra karriär och ta hand om våra liv är grundläggande för motivationen både privat och på arbetet. Bara genom kunskapen om vad diskriminering är och hur det fungerar minskar de diskriminerande effekterna mot individen. Kunskap ger makt. Det är ofta genom härskartekniker som diskriminering  möjliggörs mot hela grupper eller mellan individer. Vi går igenom härskarteknikerna och tränar på motstrategier och synliggöranden. Det kan låta tungt och obehagligt men passet brukar leda till många skratt, några tårar och framför allt energi!

Härskarteknikerna

En härskarteknik är ett medel, ett sätt som en människa kan använda sig av för att utöva makt mot en annan människa, medvetet eller omedvetet. Oavsett vilket kommer den som blir utsatt att känna sig illa till mods. Härskarteknikerna är identifierade av Berit Ås som är professor i socialpsykologi vid Universitetet i Oslo och hon blev senare den första av de kvinnliga partiledarna i Norge.

Användandet av härskartekniker är vanligt och för att undvika dem i samtalsgruppen underlättar det om vi känner till dem och att vi pratar om dem. En bra sak med det är att ju lättare vi har att känna igen dem desto mer immuna blir vi när vi utsätts även utanför gruppen. Samtalsgruppen kan vara en trygg plats att reflektera över när vi blivit utsatta eller när vi själva har utsatt någon annan.

Osynliggörande
Av någon anledning så är det ingen som ser dig. Du blir avbruten eller de andra läser tidningen medan du talar. Du som använder rullstol blir inte tillfrågad utan istället den som är medföljare trots att det är uppenbart att det är dig som frågan avser.

Förlöjligande
När du berättar något viktigt så skrattar den du berättar det för. Någon utsätter dig för ett skämt om din kropp eller din brytning. Dina förslag tas inte på allvar.

Undanhållande av information
Innan mötet har bara en del av deltagarna fått information om en viss punkt. Möten hålls utan att du informeras. Viktiga beslut tas när du inte är närvarande.

Dubbelbestraffning
Hur du än gör blir det fel. Vad du än säger har du fel. Lyssnar du är du mesig, har du en åsikt är du för dominant.

Påförande av skuld och skam
Du blir syndabock för något som egentligen rör alla i gruppen eller samhället i stort. Till slut börjar du tro på det själv. Vi kommer ingen vart i den här gruppen för jag ställer för många frågor. Det var mitt fel att han sa äckliga saker till mig, aldrig mer ska jag ha kort kjol på mig.