Följ #arbetslycka på FacebookFölj #arbetslycka på TwitterFölj #arbetslycka på Instagram

Mer arbetslycka

För oss är arbetslycka att må bra medan vi jobbar och ha energi över till resten av livet!
Vad är det för dig?

Kan man verkligen vara lycklig i sitt arbete? Vad är lycka egentligen?
Mer och mer av den psykologiska forskningen inriktar sig på friskfaktorer och positiv psykologi. Många har hört talas om flow. Vi menar att för att känna arbetslycka måste vi ha flow på jobbet och i privatlivet. Flow är ingenting som bara finns utan någonting vi skapar tillsammans med miljön omkring oss. Genom att slå samman de faktorer som du kan ta ansvar för ger vi dig möjlighet att ta ansvar för din del av förutsättningarna för din motivation, ditt flow - eller arbetslycka.

Hur vi skapar detta och skapar förutsättningar för detta. Först genom att ta reda på vad vi vill med livet, sedan genom olika enkla verktyg t ex genom konflikthantering, stresshantering och personlig effektivitet - vi skapar utrymme för att ägna oss åt vad vi vill - istället för att drunkna i en seg vardag.

Faktorer som sänker motivationen, minskar känslan av lycka i livet och ökar vår ohälsa är sega konflikter, högar som växer och en känsla av att inte veta vad som ska prioriteras, orostankar om livet och framtiden. Dåligt ledarskap, nedskärningar eller galen arbetsbelastning är lättare att hantera om du själv vet vad du vill och är på väg.

Konceptet #arbetslycka består av fem delar

Personlig effektivitet – hur får du mer gjort på kortare tid? Hur får du koll på tillvaron och vad som måste göras? Hur jobbar du till vardags? Hur når du största möjliga resultat med minsta möjliga ansträngning? Du får tipsen som gör skillnad i vardagen.
Vilka förutsättningar behöver du för att vara effektiv? Vi delar med oss av några nycklar till personlig effektivitet – det handlar om prioritering, planeringsverktyg och inte minst självkännedom.

Konflikthantering – hur kan konflikter vara konstruktiva? Hur löser du upp knutar? Hur går du vidare? Vad har du för konfliktstrategier? Bli samarbetssmart och ta hand om knepigheterna i tid. Gör hellre rätt från start än ödsla tid på att göra om. Vi berättar hur.
Du får det upplägg som vi konfliktexperter använder för att planera hanteringen av ett samarbetsproblem på ett enkelt och effektivt sätt. Du får vårt bästa knep!

Stresshantering– hur hanterar du stress? Hur främjar du hälsan i arbetslivet? Stress i sig är inte farligt utan bristen på återhämtning. Vad är stress och hur påverkar den dig? Hur kan du med enkla redskap minska den? Vi visar på möjligheter till förändring genom metoder baserat på Acceptance Commitment Training (ACT). Genom konkreta verktyg kan du minska den stressande tillvarons negativa påverkan på din livskvalitet.

Motivation – vad styr motivationen och hur gör du för att få mer av det? vad är det och hur fungerar det egentligen? Många talar om motivation, få utgår från forskning. När du vet vad som styr motivationen kan du öka den! Vi visar hur du långsiktigt hittar den inre motivationen och energin i ditt liv.  Vilka förutsättningar finns i din omgivning för motivation? Vad säger forskningen?

Motverka diskriminering – genom strategier för att se och påtala diskriminering kan du skydda både dig själv och andra. Vi går igenom härskarteknikerna och hur vi kan hantera dem.